Agfa Graphics NVNeschen BeneluxMan Print & Sign BVSmart-SignTetterodeTechnotape BVMimaki Europe BV Bron Drukwerkverdeling
The Solution ShopJolfixAvery DennisonNBC OnlineSignSeenPremere

Sign organisaties

Hieronder staat een overzicht van de branche organistaties binnen de sign industrie.

BNO
De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers is de branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland.  BNO verenigt én vertegenwoordigt meer dan 2500 ontwerpers en 200 ontwerpbureaus en -afdelingen van bedrijven. De organisatie zet zich in voor de zakelijke, maatschappelijke en culturele belangen van haar leden.

CLC
Het Centrum voor Live Communication is de brancheorganisatie voor iedereen die professioneel betrokken is bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen en evenementen. Het CLC is ontstaan uit een samenvoeging van de brancheverenigingen ESAH (Exhibition Services Association Holland), Fbtn (Branchevereniging voor Beurzen en Evenementen) en VNC (Vereniging Nederlandse Congres- en vergaderbelangen).

ESF
De European Sign Federation, voorheen EVL, is de pan-Europese federatie van nationale vakverenigingen voor de signindustrie.  

FESPA
Fespa is een federatie van vakorganisaties en organisator van beurzen en conferenties voor de zeefdruk- en digitale printindustrie. Voorheen stond de naam voor 'Federation of European Screenprinters Association', maar met de komst van de digitale technologie, promoot Fespa zeefdrukken en digitaal printen via nationale organisaties.

GVR
Het GVR is in 1927 opgericht in Amsterdam en is het kenniscentrum voor iedereen die werkzaam is in marketingcommunicatie. De afkorting GVR stond vroeger voor Genootschap Voor Reclame. Tegenwoordig heet het GVR / De Kennisconnectie.
 

ISA
De International Sign Association telt 2.600 leden, bestaande uit fabrikanten, leveranciers en gebruikers van signproducten uit de Verenigde Staten en 54 andere landen. ISA ondersteunt en promoot de signindustrie. 

KVGO
De Koninklijke Vereniging voor Grafische Ondernemingen is de ondernemingsorganisatie die de belangen behartigt voor zijn leden. Deze leden zijn vooral te vinden in de grafimediabranche. Het KVGO richt zich ook op andere sectoren binnen de communicatie-industrie.

MKB
Midden- en Kleinbedrijf Nederland is een organisatie van branchebureaus en regio nale ondernemers. De vereniging heeft als doel het creëren van een gunstig ondernemersklimaat. Haar activiteiten zijn gericht op het aantrekkelijker maken van het zelfstandig ondernemerschap. MKB-Nederland probeert dit doel te bereiken met belangenbehartiging en dienstverlening.

NSVV
De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) houdt zich reeds sinds 1937 bezig met licht in de breedste zin van het woord. De producten van de NSVV, onder andere congressen, workshops, aanbevelingen en normen hebben altijd gretig aftrek gevonden bij de gebruikers, de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Missie is het bevorderen van kennis en het verspreiden van informatie ter verbetering van de toepassing van licht, ten voordele van de samenleving.

POPAI
De naam staat voor Point Of Purchase Advertising International. POPAI heeft kantoren over de gehele wereld. POPAI Benelux is actief op een drietal terreinen: onderzoek, bijeenkomsten en opleiding & training. Het is het expertisecentrum voor instore communicatie in de Benelux.

SGIA
SGIA is de internationale vereniging voor beeld. De missie van deze Amerikaanse organisatie is om zeefdrukkers en digitaal printers te voorzien van tools en informatie die nodig zijn om de juiste bedrijfsbesluiten te kunnen maken.

Si'bon
Organisatie voor binnen- en buitenreclame. Naast collectieve belangenbehartiging is individueel advies een van de belangrijkste services die wordt geboden aan de aangesloten bedrijven.

Uneto-VNI
Vakgroep Lichtreclame Uneto-VNI. Lid-bedrijven bevinden zich op het gebied van ontwerp, aanleg, onderhoud, reparatie en service van lichtreclame-installaties. De bedrijven zijn marktleiders en bedienen gezamenlijk meer dan driekwart van de markt. Uneto-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

VBN
Doel van de Vereniging Bewegwijzering Nederland is bevordering van het contact tussen de verschillende partijen en verbetering van de kwaliteit van bewegwijzeringsmiddelen en het proces om die te realiseren.
 

VEA
Vereniging van communicatie-adviesbureaus in Nederland. Als motor van de branche werkt de VEA aan verdergaande professionaliteit, creativiteit en effectiviteit binnen het communicatievak. Zij doet dat door te stimuleren, motiveren en innoveren. Daarnaast behartigt de VEA de belangen van haar leden bij de overheid, opdrachtgevers, media en toeleveranciers.

VGS
Vereniging Graveren & Sign. Een ondernemersorganisatie om de economisch-technische belangen van graveer- en signbedrijven te behartigen.

VSBN
De Verenigde Sign Bedrijven Nederland vertegenwoordigt de werkgevers en samen met de vakbond LBV (vertegenwoordiger van de werknemers) heeft zij ten doel het behartigen van de belangen van de aangesloten signbedrijven. Zij werkt continu aan de optimalisering van de op de praktijkgerichte Sign-CAO.
 

Het Zeefdruk Instituut
De Stichting Het Zeefdruk Instituut (ZI) is een onafhankelijke instelling voor grafische, industriële en textiele zeefdrukkerijen. Het dient als adviesorgaan en vraagbaak voor zeefdrukbedrijven en brancheleveranciers. Het ZI heeft geen leden, dientengevolge kan het zich op ‘alle' zeefdrukkerijen en individuele zeefdrukkers richten.
 

ZSO
De Vereniging ZSO is de Nederlandse brancheorganisatie van zo'n 180 professionele zeefdruk- en signondernemingen. Het zijn grote en kleinere bedrijven die met hun vakmanschap, hun specialismen en hoogwaardige kwaliteit, de branche ontwikkelen en een betrouwbaar imago geven. ZSO functioneert onder de koepel van het KVGO.